Category: Unique Items

Unieke Koper Stookketel

Hierdie stookketel met 'n inhoud van 4 halfaam (64 gellings of 72,7 liter) is afkomstig uit die wynlande van Paarl - Wellington. Met die hulp van ene Joep Joubert van Wellington, is dit in 1932 aangek [...]

Read More